Tuesday, August 30, 2005

Deugt niet


Franse boeren aan hun middagslaapje (Vincent van Gogh)

Hebben de kranten het uitgebreid over Minister Veerman (CDA) gehad: dattie het beheer van zijn in Nederland en in Frankrijk gevestigde bedrijven niet helemaal uit handen gaf maar toch nog als directeur optrad. En zijn zoon op liet treden als beheerder. Mag natuurlijk niet want je kunt dan bijvoorbeeld profiteren van voorkennis. Als je weet dat je als Landbouwminister een lucratieve regeling in zou gaan voeren voor bijvoorbeeld teelt van boterbloempjes, zou je zomaar vast goedkoop een boterbloempjesteler kunnen overnemen en vervolgens onder je nieuwe subsidieregeling daar stevig van profiteren.

En over subsidieregelingen gesproken: als je zelf profiteert van lucratieve Europese landbouwsubsidies (en dat doet Veerman à 190.000 euro per jaar), ben je natuurlijk niet erg geneigd datzelfde subsidiestelsel maar eens ter discussie te gaan stellen.


'Olijfbomen in de zon' (ook van Van Gogh, sorry, ik kon het even niet laten en het heeft trouwens ook best met het Franse boerenbedrijf te maken).

Veerman heeft door de bedrijven onder leiding van zijn zoon te brengen, onvoldoende afstand genomen van de dagelijkse leiding. Bovendien is hij duidelijk opgetreden als directeur: hij heeft de jaarstukken voor de aandeelhoudersvergadering ondertekend. Maar Balkenende vindt het allemaal prima door de beugel kunnen. Dat Veerman geregistreerd stond als directeur en enig aandeelhouder van één van zijn bedrijven, was volgens Balkenende een "vervelende vergissing van de notaris". Bovendien had Veerman volgens de premier ook "verzuimd" een aantal nevenfuncties op te geven. Kan allemaal, volgens de premier, die zijn landbouwminister niet wil laten vallen.
Dat deugt niet.

Na er kamervragen over beantwoord te hebben, gebeurt er nog iets wat niet deugt. Iemand lekt naar de Volkskrant dat Oplaat(VVD) -die Veerman hard aanpakte op dit onderwerp, zelf óók boter op het hoofd heeft. Die voert onbeschaamd lobby voor een bedrijf waar zijn familie banden mee heeft. Deugt ook niet. Maar wíe zou de Volkskrant dáár nou op attent gemaakt hebben? Ik verdenk stiekem het CDA.