Thursday, July 28, 2005

War on Terrorism in SomaliëBijna vier jaar na 'nain ielevven' is het nu. De War on Terrorism is niet meer weg te denken. De International Crisis Group komt met een onthullend en interessant rapport over hoe die War nu in zijn werk gaat in Somalie.

Het rapport leest als een spionageroman. Westerse inlichtingendiensten (van UK, US en Frankrijk); Jihadisten; Ethiopische veiligheidsmensen én Al Qaeda-aanhangers opereren in de stoffige straten van Mogadishu.

Men heeft wel eens gespeculeerd dat Al Qaeda haar basis zou verleggen naar Somalie. Want daar is een nauwelijks of niet functionerende regering: lokale ethnische leiders maken er de dienst uit. Niemand die je lastig valt dus. Toch is dat niet gebeurd: er zijn geen mooie natuurlijke schuilplaatsen, geen voorzieningen.

Wel bestaat er een Al Qaeda-cel. In 2003 vermoordde die vier buitenlandse hulpverleners. Westerse inlichtingendiensten bouwden daarop hun operaties in somalie uit. Maar het leverde niet echt veel op. Een aantal ethnische leiders werken voor de westerse inlichtingendiensten en onderhouden een netwerk van informanten - op eigen kosten, want de inlichtingendiensten betalen er niet voor. Somaliers zelf waren nogal cynisch over die pogingen. Ze wilden niet geloven dat zich Al Qaeda aanhangers in hun midden bevonden. Ze geloofden dat het eerder een gevecht was tegen de Islam. Zonder steun onder de bevolking is elke counter-terroristische operatie gedoemd te mislukken, want inlichtingen vanuit de bevolking zijn van cruciaal belang. En daarvan maak Jihadisten en Al Qaeda weer dankbaar gebruik. Ze vermoorden ook gestaag een heel aantal mensen die voor westerse (of Ethiopische) inlichtingendiensten werkten.


De US waren al eerder in Somalie - zonder veel succes indertijd.

Sinds de wankele "Overgangsregering" in 2004 "aan de macht kwam" neemt de strijd toe. Zo werd een Britse journaliste vermoord. De overgangsregering, die Ethiopisch gezind is, gebruikte deze situatie om buitenlands ingrijpen af te dwingen - liefst van Ethiopie. Er zijn zelfs suggesties dat de regering zelf opdracht gaf tot de moord op de journaliste. Nu lijkt het conflict uit de hand te lopen. De militante moslimgroepen winnen juist steun vanuit de bevolking. Daarbij zijn de Amerikanen zo dom om gebruik te maken van voormalige 'warlords', die zo weer aan macht en invloed winnen. Dat zet het zeer kwetsbare vredesproces behoorlijk onder druk en het maakt de zaak er bepaald niet beter op.

ICG pleit dus voor een lange termijn strategie, waarbij niet alleen gepoogd moet worden om de Somaliërs ervan de overtuigen dat zich wel degelijk terroristen onder hen bevinden. Er moet ook geïnvesteerd moet worden in een stabiele regering, die de hele bevolking vertegenwoordigt en natuurlijk in het vredesproces. Zo neem je de Jihadisten en Al Qaeda wind uit de zeilen. De strategie die de Amerikanen nu hanteren, is in feite korte termijn denken en zal op den duur uitermate schadelijk zijn.