Tuesday, July 26, 2005

Schokkend en diep triest.

Schokkend is het. De foto's van hun laatste momenten? Ja, en de wetenschap dat dit gewoon twee kinderen zijn, die niet alleen 200-zoveel stokslagen kregen - maar ook ter dood veroordeeld werden in Iran voor het bedrijven van homosexuele handelingen.