Wednesday, June 29, 2005

Laat me verdomme even uitpraten


Is het toeval, vraag ik me nou al een tijdje af, dat Medy "laat me verdomme even uitpraten" van der Laan op dezelfde dag de verzamelde omroepmedewerkers toespreekt als John de Mol zijn plannen voor Talpa presenteert?

'Iets nieuws beginnen'. Of wellicht: zijn gram halen over het mislukken van Sport7, want daar sprak hij dezelfde woorden ("we gaan iets nieuws beginnen"), maar dat mislukte. Deze keer neemt De Mol geen risico's. Sterren (Jack, Henk, Frits, Bridget, Linda, Beau, Humberto) zijn opgekocht met dik geld . Tijdens de presentatie liet De Mol een jeugdfoto van hemzelf groot boven het toneel projecteren voor het 'àààh wat lúúúúf'-gevoel. Beau gaat het nieuws presenteren als ware het RTL-Boulevard: emotienieuws. "Als er zo'n TBS-er ontsnapt gaan we Donner ter verantwoording roepen", kondigde hij aan. Linda de Mol speculeerde over het 'bord-op-schoot-gevoel' op zondagavond. Niet echt nieuw, nee.

En op dezelfde dag vond een heftige bijeenkomst plaats in het Hilversumse Mediapark. Okee, laten we vooropstellen dat het heel moedig was van Medy om dat zelf te gaan uitleggen. (Er figureren dan ook altijd anonieme ambtenaren in de artikeltjes die het haar zouden hebben afgeraden, om nog eens extra te benadrukken hoe moedig ze wel niet is, deze staatssecretaris - maar het was dus héél moedig).

De NPS (de Nederlandse mini-BBC, zal ik maar zeggen) wordt opgeheven. De omroepen mogen nu voortaan zelf dat soort programma's maken, met hun eigen 'ideologische kleuring'. Herzuiling dus -en wij maar denken dat D66 ooit juist verzuiling wilde tegengaan.

Jammer, want de NPS maakt, zoals Bie al opmerkte, hele mooie programma's: Andere Tijden, Nova, Buitenhof, Klokhuis, Sesamstraat, Zembla. Het zijn de mooiste programma's van de Nederlandse tv. Programma's die je aan het denken zetten: de publieke omroep op zijn best. Tien jaar geleden is de NPS opgericht omdat we het er allemaal over eens waren dat dit soort programma's over drama, cultuur en wetenschap gemaakt moesten blijven worden. Omdat ze een publieke waarde hebben. Een functie vervullen in de maatschappij. En ook al wou Medy het eerst niet toegeven, juist dàt gaat bij het grof vuil.

Er wordt gespeculeerd dat het opheffen van de NPS niet in de oorspronkelijke plannen stond. Maar dat de NPS tijdens de kabinetsvergadering van afgelopen vrijdag om zeep is geholpen, omdat ze een 'links bolwerk' zou zijn. Aangezien juist de NPS als omroep zonder leden geen achterban heeft, zag het Kabinet haar kans schoon.

Dat kan waar zijn. Of niet. Maar ik denk dat dit Kabinet heel goed weet wat het doet, want er zitten toch intelligente mensen in. Het vernietigt iets van grote maatschappelijke waarde en van groot publiek belang. Willens en wetens. Wie wil protesteren kan terecht op de site van de NPS.

Update: er is nu ook een handzame banner.