Saturday, May 28, 2005

Complimentje voor Wouter


Wat? Complimentje voor Wouter? Meestal is het het tegenovergestelde. Het leuke daarvan is dat er dan allemaal PvdA-ers op mijn weblogje komen uitleggen dat wat Wouter deed of zei, de Enige Realistische Optie was.

Totnogtoe verschool Wouter maar al te vaak achter wat "de mensen" wilden en liet hij steeds na om zich ergens op vast te leggen. Of hij ontweek de discussie. En okee, gister, in Nova in debat met Bart-Jan Spruijt en Tini Kox ontkende hij ook weer dat hij gezegd zou hebben niet meer met de SP te willen samenwerken. Maar nu durft hij tenminste een standpunt te verdedigen dat tegen de mening van de PvdA-achterban in gaat - zelfs tegen de mening van de meerderheid van de Nederlanders, zoals het er nu in de peilingen uitziet. Dat is de eerste keer dat Wouter leidersschap toont. (Allez, de verkeerde kant op, zullen sommigen zeggen, maar toch).
Vandaar: comliment voor Wouter Bos vandaag.