Monday, March 21, 2005

opletten morgen

Morgen komt de deconsitutionalisering in de senaat. Het uit de Grondwet halen van de burgemeester, opdat geregeld kan worden dat die rechtstreeks gekozen gaat worden. NRC speculeert over de afloop. Grote kans dat de deconstitutionalisering er niet doorkomt omdat nu, aan de vooravond van het debat, de PvdA-senaatsfractie nog steeds haar poot stijf houdt, gesteund door Bos. NRC denkt dat D66 bij een onwelgevallige afloop wellicht toch in het kabinet blijft. Alleen Thom de Graaf zou wel eens kunnen opstappen.