Monday, March 21, 2005

Heerlijk Helder Halsema


(Foto: Trouw)
Is Femke Halsema nu werkelijk de eerste politicus die hardop en duidelijk afstand durft te nemen van het Manifest van Geert Wilders? Het lijkt er wel op. Verscheidene kranten lieten weliswaar economen en rechtsgeleerden aan het woord die uitlegden dat je niet zo maar uit Europa kunt stappen maar wel van de economische voordelen mee kunt profiteren; of waarom het niet gaat lukken om artikel 23 van de grondwet te schrappen maar christelijke scholen toe te staan en islamitische scholen te verbieden. Webloggers (zoals Verbal Jam, Komma Punt Log, Opa, Banality)wilden ook nog wel eens stelling nemen. Maar een Wouter of zelfs een Jan heb ik nog niet gehoord. En Jozias en Maxime natuurlijk al helemaal niet. Please correct me if I'm wrong?

Ik geef onmiddelijk toe dat ik bevooroordeeld ben. Maar het was weer eens een leuke speech, op het congres. Ze begon met een citaat uit Eline Vere -wat onmiddelijk verontrust gefluister opriep bij de GroenLinksers om me heen die bang waren dat dat nu weer te intellectueel was. "En ik laat me niet door je zeggen, hoe ik me te gedragen heb!" krijste Eline. "Ik zeg je, ik ben vrij! Het is heerlijk zo te raaskallen! . Ik heb het vroeger nooit durven vertellen, maar nu durf ik alles, het kan me niets meer schelen. " Couperus schreef over Eline Vere als de belichaming van hysterie. "Wie naar de huidige politiek kijkt," aldus Halsema," kan zich niet aan de indruk onttrekken dat mannen zich geweldig hebben geëmancipeerd. Hysterie is tegenwoordig een politieke mannenkwaal."

Halsema verwees naar Van Aartsen en Verhagen als: "(...) politici die zelf nieuwe en onoplosbare problemen veroorzaken, die verwachtingen wekken, die ze niet kunnen waarmaken. Die tegenstellingen scheppen, zonder perspectief op verzoening. En die de rechtstaat en onze burgerrechten als ie een tikkie in de weg zit zo het raam willen uitlazeren." Zie de inbreng van Van Artsen en Verhagen in het terrorismedebat. Halsema nam het op voor Geert Mak, die juist hierop Van Aartsen en Verhagen aanspreekt: "Hun politiek van angst, van hysterie, past niet in de Nederlandse traditie van pacificatie en het vreedzaam oplossen van cultureel conflict. Hun hysterie zet die traditie zelfs op de tocht. Een redelijk standpunt, zou je denken, uit een gezaghebbende mond. Toch is de wereld te klein. Op schrille toon wordt hij beschuldigd van vuile insinuaties. Liever de persoon diskwalificeren dan luisteren naar zijn verhaal. Want hoe durf je vraagtekens te stellen bij de conservatieve heilsleer! Het is sinds de opkomst van Fortuyn al vaak gebleken: wie zich het meest beklaagt dat hij niet alles wat hij denkt, zou mogen zeggen, staat vooraan om anderen de mond te snoeren. Dit is nu precies de naargeestigheid die Geert Mak bekritiseert. Zijn critici bewijzen zijn gelijk beter, dan zijn medestanders zouden kunnen. "

Maar niet alleen heren politici werden door haar aangesproken: ook Verdonk kreeg ervan langs: "Minister Verdonk staat haar mannetje. Zij spreekt consequent over moslims versus Nederlanders. Die moslims hebben een lagere tolerantie. En wie haar begroet met een buiging in plaats van met een handdruk, wordt aan de schandpaal genageld. Over tolerantie gesproken. Van haar is ook de volgende meesterlijke vondst: het is geen discriminatie als je àlle moslims gelijk behandelt, en tegelijkertijd alle Nederlanders op een àndere manier gelijk behandelt. Discriminatie bestaat volgens Verdonk niet. Maar sinds de moord op Van Gogh is de werkloosheid onder Marokkaanse jongeren dramatisch gestegen, veel harder dan bij alle andere bevolkingsgroepen. Dat is moeilijk los te zien van de anti-stemming jegens Nederlandse Marokkanen, jegens moslims, waar deze minister van Polarisatie eigenhandig aan bijdraagt."

Ze is niet bang uitgevallen, die Femke. Ik houd daar wel van. Niet iedereen, overigens.