Tuesday, March 08, 2005

dromen van een betere wereld.Pieter Hilhorst heeft vandaag een fraaie column in de Volkskrant. Hij gaat over dromen en idealen - bijna een vergeten woord. "Dromen van een betere wereld is van alle tijden" , schrijft Hilhorst,"maar de dromen van vandaag bevallen me maar matig".

Want voor idealen hebben we vandaag de dag nog? "We willen gevrijwaard blijven van criminaliteit. We willen geen last hebben van terrorisme. We willen niet worden overvallen door vreselijke ziekten en kwalen. Het ideaal is een leven waarin alle risico's zijn uitgebannen". Maar, signaleert hij: ook die utopie heeft tirannieke trekken. "Om de veiligheid en gezondheid te bewerkstelligen moet de overheid steeds meer inbreuk maken op het priveleven van de burgers. Alle verdachten moeten permanent onder surveillance gehouden worden. Iedereen moet autogordels dragen. Rokers moeten vogelvrij verklaard worden en koene volksgezondheidsdeskundigen staan al klaar voor een nieuw offensief tegen overgewicht"."Wat mij stoort", schrijft hij, "is de schraalheid van het verlangen. Kunnen we ons niets beters wensen dan dat ons rampen bespaard blijven? Zijn we tot niets meer in staat dan de lokroep van suburbia: netjes, overzichtelijk en veilig?" Het zijn dromen die "voorwaarden scheppen voor het goede leven", maar "zwijgen over het goede leven zelf". Omdat links heeft verleerd te dromen, vindt hij, "zijn we opgezadeld met een veiligheidsutopie als hoogste ideaal".

En besluit: "Ik droom van een samenleving waar verschillen vloeibaar zijn en tegenstellingen nooit zijn vastgevroren. Waar arm rijk kan worden en soms ook andersom. Waar niemands lot door zijn geboorte wordt bepaald. Waar niemand onherstelbaar wordt gestraft voor fouten. Een samenleving waar nieuwsgierigheid bestaat voor het vreemde, waar wat afwijkt niet wordt afgestraft. Waar mensen zich in wisselende bondgenootschappen voor even achter een motto scharen en waar lotsverbondenheid vanzelfsprekend is. Een samenleving waar de drang naar ontplooiing niet tot stress leidt en waar uitmunten meer is dan geld verdienen. Omdat de dromen van vandaag zo schraal zijn, wil ik onbekommerd filosoferen over de dromen van morgen."