Sunday, March 13, 2005

Ander Nederland


De GroenLinks-top 3 (foto Hollandse Hoogte) (sorry momenteel geen plaatje van de top-drie van de PvdA of SP).
Gelukkig, er gebeurt weer het één en ander aan de linker kant van Nederland. Dit weekend bundelden GroenLinks, PvdA en SP de krachten en publiceerden een manifest - in de Volkskrant, en op een eigen website. Je kunt daar het manifest ondertekenen en met de acht auteurs discussieren over hun visie op een ander Nederland:

We willen een ander Nederland als het gaat om de grote internationale vragen van vrede en veiligheid. Een Nederland dat zich niet langer laat leiden door eigen belangen en Hollands provincialisme, maar oplossingen stimuleert om de echte oorzaken van armoede en structurele achterstelling aan te pakken.
Wij willen een Nederland waar de ratio van het geld niet de maat is van alle dingen en waarin de economie in de eerste plaats bijdraagt aan de duurzaamheid van onze welvaart. En waarin een einde komt aan de vanzelfsprekendheid waarmee bestuurlijke en economische elites hun topposities verzilveren, terwijl de inkomensongelijkheid onrustbarend toeneemt.
Wij willen een Nederland waarin cruciale levensvoorzieningen op het terrein van wonen, zorgen, leren en welzijn niet in het teken komen te staan van concurrentie en consumentisme, maar gericht zijn op kwaliteit en zekerheid.
Wij willen een ander Nederland waarin niet het wantrouwen regeert maar het geloof in de bereidheid er samen iets van te maken. Waarin een eind komt aan het over één kam scheren van groepen Nederlanders. Waar mensen kansen worden geboden om hun kwaliteiten en ambities waar te maken.

De gezamenlijke linkse partijen hebben al geruime tijd samen meer zetels dan de regeringspartijen.