Thursday, November 18, 2004

Boesj' bende

Bush is bezig zijn kabinet te vernieuwen. De Volkskrant zet vandaag wat verschuivingen op een rijtje. Uit de namen die nu al bekend zijn, kun je zijn agenda afleiden voor de komende vier jaar. En het laat geen twijfel: hij zal er hard tegenaan gaan.
Allereerst is Powell vervangen, door Condoleezza 'Condi' Rice: een gematigd minister door een havik en vertrouweling. Daarnaast is Ashcroft als minister van justitie vervangen door de Texaan Alberto Gonzalez, een streng conservatieve figuur en eveneens een directe vertrouweling van Bush. De eveneens nieuw benoemde directeur van de CIA, Porter Goss, is meteen begonnen met harde hand ' orde op zaken te stellen'. En gister heeft Bush Margaret Spelling, een adviseur die hij had meegenomen uit Texas, benoemd als minister van onderwijs.
Het feit dat Bush zich omringt door vertrouwelingen en jaknikkers duidt erop dat hij gewoon geen tegenspraak meer wil in zijn kabinet. Het laat ook zien dat hij de Washingtonse verlichte burocratie niet vertrouwt. Hij wil daar een nieuwe bestuurscultuur. Niet helemaal vreemd, want Washingtonse ambtenaren zien niet zo veel in de steeds radicalere Conservatieve Republikeinse agenda.
Wordt vervolgd.