Friday, November 05, 2004

Ayaan Hirsi Ali bedreigd - en aangeklaagd.


Ayaan Hirsi Ali
Het briefje dat Mohammed B vaststak op het vermoorde lichaam van Theo van Gogh, was een bedreiging tegen Hirsi Ali, weten we nu. Het was te verwachten. De Volkskrant meldt ook dat een 31-jarige Marokkaan uit Amserdam een aanklacht tegen Hirsi Ali heeft ingediend vanwege medeplichtigheid aan de moord op Theo van Gogh.

Even afgezien van het feit dat dit wel een heel erg foute actie is, verbaas ik me over de gedachtengang die er achter zit. Want, aldus degene die de aanklacht indiende: Hirsi Ali wist door haar achtergrond heel goed dat scherpe kritiek op de Islam niet wordt getolereerd. En zo heeft ze Van Gogh "willens en wetens overgeleverd aan de woede van een grote groep Marokkanen die slechts hun geloof hebben om de door Hirsi Ali gecreƫerde moslimhaat in Nederland te overleven". Als ik het goed begrijp, vindt hij Hirsi Ali daarom dus medeschuldig aan de dood van Van Gogh.

Eigenaardige redenering. Mensen voelen zich gekrenkt in hun religieuze beleving. Ze reageren met woede en agressie - zelfs met moord. Dat is blijkbaar iets dat niet kan worden beteugeld. Volkomen de schuld van degene die de woede heeft opgewekt. De conclusie die je daaruit moet trekken, is dat religie mensen collectief ontoerekeningsvatbaar maakt. Daar bewijst de aanklacht-indiener de Marokkaanse gemeenschap geen dienst mee.