Thursday, October 28, 2004

Neoconomy

Swerve Left bespreekt het boek Neoconomy van Daniel Altman. Altman beschrijft daarin het economisch beleid van de regering Bush, en de consequenties daarvan. De enorme belastingverlaging die Bush doorvoerde speelde ook in op de door Reagan en Thatcher beleden en door de conservatieven aangewakkerde haat tegen de overheid en publiek belang.

Het Bush-verhaal was dat de belastingverlaging, die vooral de rijksten ten goed kwam, de economie weer zou aanwakkeren want de rijken zouden natuurlijk heel veel gaan investeren in de Amerikaanse economie. Wat een vertrouwen in de burgerzin van de allerrijksten! In praktijk werkt het natuurlijk niet zo. Wat in werkelijkheid gebeurt, is dat de allerrijksten hetzij het geld oppotten, hetzij investeren in lucatieve buitenlandse deals -waar ze dan weer geen belasting over hoeven te betalen. Het boek toont aan dat het veel beter was geweest voor de economie om belastingverlaging juist aan de "working poor" ten goede te laten komen, want die geven het uit aan dagelijkse boodschappen en duurzame consumptiegoederen: meubelen en apparaten. En dat helpt de lokale economie.
Bush kondigde ook een 'owners society' aan. Voor ingewijden: dat betekent minder belasting op eigendom, en meer op werk. De renteniers betalen minder belasting, de zwoegers meer. Spaargeld? Is dat goede voor de economie dan? Daggetniet: om de economie te laten aantrekken, moet er juist geconsumeerd worden.

Die belastinghervorming (Tax Reform) is dus schaamteloos slecht geweest voor de economie. Maar in combinatie met ander conservatief beleid heeft het ook desastreuze gevolgen voor de Amerikaanse samenleving. Tegelijk worden namelijk publieke voorzieningen geprivatiseerd en uitgekleed: zorg, onderwijs en dergelijke. Wie het kan betalen gaat naar dure privescholen en priveklinieken. Wie het niet kan betalen is aangewezen op slechte overheidsvoorzieningen. Dat zijn voornamelijk de working poor.Zo creƫert inkomensongelijkheid alleen maar meer inkomensongelijkheid:

"As long as money mediates access to opportunities, inequality will continue to create economic inefficiencies.” (Neoconomy, pp. 238, 239)

En dat geld de weg naar carrieremogelijkheden baant, laat de loopbaan van Bush zelf maar al te goed zien.