Thursday, October 28, 2004

Boetiejone


(Europees Parlement, Brussel; foto Henk van Lingen)
Ik geef toe, ik had het zelfs een week geleden nog niet verwacht: dat het Europarlement bereid zou zijn om iets te doen dat het nog nooit gedaan had, namelijk tegen een voorgestelde Europese commissie te stemmen, omdat een kandidaat, de oerconservatieve Buttiglione, niet acceptabel was. Tegen de door hun eigen regeringen gesloten deals in.

Het partijpolitieke spelletje begon weer meteen na de stemming. De voorzitter van de conservatieve (Christen-democratische) fractie riep meteen dat Neelie Kroes dan ook maar vervangen zou moeten worden. Wij iemand kwijt, dan de liberalen ook!

Alleen de Volkskrant zat er vreselijk naast in haar commentaar. Michael Zeeman schreef dat dit een nederlaag voor de demokraasie was, omdat Boetiejone nu eenmaal een mening vertegenwoordigde die ook leefde in Europa. Dat is wel erg op de populistische toer: het leeft, dus je mag er niks tegen doen! Meneer Zeeman? Die radicaal-conservatieve mening ís al democratisch vertegenwoordigd in het EP. Die zit nl in de conservatieve fractie. En als iemand Europese grondrechten en vrijheden moet gaan verdedigen, die daar duidelijk zelf niet in gelooft, dan mag je dat ter discussie stellen en uiteindelijk mag je hem wegstemmen. Da's democratie.