Tuesday, August 17, 2004

Twee procent

De laagste inkomens gaan er komend jaar twee procent op achteruit, de hoogste een procent.
Vorig jaar nog tijdens de algemene beschouwingen zei Balkenende dat, ondanks de ondoorzichtige rare puntenwolk in de grafiekjes -op sociale zaken hadden ze nu eindelijk ook "How to lie with statistics" gelezen- de laagste inkomens er echt eerlijk maar een procent op achteruit zouden gaan.
Op het Volkskrantforum is de discussie nu maar geopend: bestaat er eigenlijk nog wel een christelijk-sociale beweging?

Enne...wat gaan we eraan doen?