Saturday, July 10, 2004

schaamrood

Volgens mij zijn de vragenstellers, Duo Luchtenveld&Geluk (VVD) blij dat het reces is. Anders zouden ze nu dagenlang met het schaamrood op de kaken moeten rondlopen in het Kamergebouw.