Sunday, June 13, 2004

LinksLiberaal 2

Redactielid van de Linker Wang, Theo Brand, grijpt onmiddelijk de uitgestoken hand van Marcel ten Hooven. Het daaropvolgende weekend schrijft hij in de Trouw:

Ruimte voor eigen initiatieven van burgers, de herwaardering van sociale verbanden en een actieve overheid sluiten elkaar niet uit, maar hebben elkaar juist nodig om de vrije-markteconomie te begrenzen. Want de wereldwijde economische globalisering is op dit moment de ultieme bedreiging voor gemeenschappen en daarmee de legitimiteit voor afgedwongen solidariteit. Een groene en sociale politiek kan niet anders dan gericht zijn tegen ongebreideld kapitalisme. Dit betekent dat niet de ongebreidelde vrijheid van het individu, maar een progressieve vorm van gemeenschapsdenken leidend moet zijn voor GroenLinks. Het progressieve gedachtegoed van onder anderen de socioloog Amitai Etzioni en de politiek theoreticus Michael Walzer (beiden afkomstig uit de Verenigde Staten) bieden de nodige bouwstenen voor een dergelijk progressief gemeenschapsdenken. De door (onder meer) het socialisme en het christendom geĆÆnspireerde wortels van GroenLinks, leiden tot een progressief programma met duurzaamheid en solidariteit als leidende principes. Dit kan zich uiteindelijk moeilijk verdragen met een veel te vrijblijvend sociaal liberalisme waarvoor Femke Halsema een voorkeur lijkt uit te spreken.


Individuen en gemeenschapsbanden en een actieve overheid hebben elkaar juist nodig, schrijft Brand terecht- maar daarom moet dan juist gemeenschapsdenken leidend zijn voor GroenLinks? Hm...

Enne, Etzioni? Was die links dan? Daggetniet, nooit geweest ook trouwens!