Tuesday, June 22, 2004

Kamervragen over ons! (3)

Daaruit volgt dat we wel lid mogen zijn van GroenLinks en de AbvaKabo. Gelukkig!


Een en ander is het gevolg van een opinie-artikel van ondergetekende, samen met bestuurskundige Mirko Noordegraaf (die overigens net een boek geschreven heeft over Management in het publieke domein) in de Trouw van afgelopen woensdag. Daarin pleitten wij voor een aantal organisatorische en institutionele verbeteringen om integriteit in openbaar bestuur te bevorderen.


Overigens hebben we natuurlijk wel ooit netjes melding gemaakt bij minister Remkes, van het bestaan en het doel van het GroenLinks ambtenarennetwerk en haar activiteiten, waaronder het organiseren van debatten en het schrijven van een boekje.