Monday, June 21, 2004

Bush heeft ook een weblog.

Bush heeft ook een weblog.

Dat is natuurlijk een reden om er zelf onmiddelijk mee te stoppen.

< denkpauze>


Hm

< /denkpauze>

OK toch maar niet.
Het is ook geen echt weblog, natuurlijk. Het is een progagandasite: vol met verwijzingen naar: "Kerry's Limited View of American Security" of "Kerry on Iraq, a record of contradiction" of "See why John Kerry is wrong for your state".
(Dat van John Kerry is wat dat betreft schoon en dat neemt me wel voor hem in.)Maar de klap op de vuurpijl?

Juist:

Mrs. Bush's Oatmeal-Chocolate Chunk Cookies