Monday, May 31, 2004

PvdA spotje

Kijk, GroenLinks heeft een spotje, maar de PvdA heeft een spotjeswedstrijd. Mijn voorkeur ging uit naar het spotje "Toekomst", dat over het verleden ging. Ik kan namelijk maar geen genoeg krijgen van de Internationale!

Ja de PvdA loopt organisatorisch gezien op alle fronten op ons voor. Nou op een ding na dan. Toen ik een diehard-PvdA-er vertelde dat ik actief was in het GroenLinks Ambtenarennetwerk was-t-ie oprecht verbaasd en zelfs een beetje jaloers. Maar hij herstelde zich snel. Dat heeft de PvdA waarschijnlijk niet nodig, zei hij, omdat er in of rond de overheid vele netwerken bestaan, waar niet zelden PvdA-ers domineren.

En dat is een understatement.