Saturday, August 18, 2007

Jonas Staal vrijgesproken van bedreiging Wilders


Jonas Staal, de kunstenaar die kleine "plekken ter nagedachtenis" oprichtte ter ere van Geert Wilders en daarmee een tendens in de hedendaagse Nederlandse politiek duidde, is vrijgesproken. De rechter vindt niet dat de kunstwerken moeten worden opgevat als doodsbedreigingen, wat Wilders wel had gedaan. Het OM gaat in beroep.

De rechter sprak Staal vrij, omdat de kunstwerken niet eenduidig als bedreiging konden worden opgevat."(Z)onder iets af te willen doen aan de gevoelens van onbehagen en angst die de uitstallingen bij Wilders zullen hebben opgeroepen is de rechtbank van oordeel dat onvoldoende is komen vast te staan dat de door verdachte verrichte handelingen dreigend van aard waren, zodat verdachte van de tenlastegelegde feiten dient te worden vrijgesproken." De rechtbank oordeelde dat de kunstwerken weliswaar de persoon Wilders en de dood met elkaar in verband brachten, maar niet éénduidig gezien konden worden als doodsbedreiging, zoals Wilders had gesteld. "Uit de uiterlijke verschijningsvorm valt niet af te leiden dat verdachte zo'n overlijden zou willen, laat staan van zins zou zijn dit te bewerkstelligen. Verdachte heeft ook ontkend Wilders te hebben willen bedreigen. Onder die omstandigheden kan niet gezegd worden dat Wilders met geweld of de dood werd bedreigd; het enkele in verband brengen van Wilders met de dood zonder enige concrete uiting die er op duidt dat die dood ook door verdachte werd nagestreefd is hiertoe onvoldoende."

Staal zelf vindt het proces één grote performance. Hij was benieuwd hoever een kunstenaar kan gaan in het maatschapelijk debat. Maar hij zal geen altaartjes meer maken over Wilders: "Hij blijft mijn muze. Ik vind hem fascinerend, een icoon van deze tijd. Maar door de rechtszaak heeft dit werk dusdanige aandacht gekregen, dat ik hem onmogelijk nog als beeld kan gebruiken."