Tuesday, August 14, 2007

Enthousiaste leeuw

Ik kan hier uren naar kijken:

Een emotioneel weerzien van een in het wild uitgezette leeuwin met haar twee verzorgers. (Via Sargasso)