Wednesday, July 11, 2007

Cursus activistisch naaktlopen

Wakker, zijn ze daar bij het CDA. Of het is weer zomerkomkommerreces, dat kan ook. Sybrand van Haersma Buma vraagt of de Minister van Justitie een trainingskamp voor activisten in Friesland wil verbieden. Trainingskamp? dat woord roept tegenwordig groot alarm op. Wat dan, Al Qaeda die leert bommen leggen? Tijdens een soortgelijk trainingskamp in Putten in 2003 werden door de activisten ongeveer zesduizend nertsen vrijgelaten uit een fokkerij. De actie werd hard veroordeeld door de politiek. De VVD en CDA willen onder druk van de LTO dierenactivisme bestempelen als terrorisme.

Een blik op de website leert dat één en ander wordt voorgedaan als onschuldige activiteiten: cursussen computerveiligheid; het plannen van effectieve demo’s; tijdmanagement (in de zin van: hoe om te gaan met gevangenisstraffen); tripods, lock-ons, en andere vormen van civiele ongehoorzaamheid. Verder van die nuttige dingen als klimworkshops, EHBO, 'Geschiedenis van de dierenrechtenbeweging' en 'Veganisme en gezondheid'. En voetbal en kampvuur en veel gezelligheid. Omdat zelfs CDA-ers zich niet meer in de luren laten leggen door dit soort jaren-50 taal, zullen "’s morgens yoga, tai chi, en andere lessen gegeven worden."

Het klinkt heerlijk fris maar de clou voor de wakkere CDA-ers ligt hem natuurlijk in de zin: "Uiteraard zal er ook genoeg tijd zijn om onaangekondigde workshops te geven." Onaangekondigde workshops? Het kan natuurlijk een cursus voortuintjes van dierproeven-investeerders omspitten zijn. Maar wellicht is het, zoals Christian al schreef, eerder een cursus activistisch naaktlopen. Is erg in, tegenwoordig. Maar niet werkplekveilig.