Sunday, December 03, 2006

Balkenende moet niet zeuren. Tòch?


Ik was even een paar dagen weg (Genève, lekker weer dank u maar ik zat in de vergaderzaal van de US Mission). Toen ik thuiskwam stonden de kranten weer vol met 'regels-zijn-regels-maar-niet-voor-mij'-Rita. De nieuwe Tweede Kamer had direct haar tanden laten zien en per motie een generaal pardon afgedwongen. Verdonk kan wel betogen dat die motie rechtsongelijkheid met zich mee brengt, ze is mede door haar eigen arrogante optreden gewoon inzet geworden van een groter politiek spel.

Dat was voor JeePee, die toch al met lange tanden aan de besprekingen met SP en PvdA begint, weer aanleiding om op te merken dat de indiener van de motie, Wouter Bos, de sfeer in de formatie aan het verpesten was. Maar ik geloof dat Wouter Bos nog boos is over de vuile campagne van het CDA, gericht op zijn persoon. De sfeer wàs dus al verpest.

Bovendien: Balkenende kan maar beter niet teveel klagen. Door de couppoging van Verdonk is de VVD wederom instabieler geworden. Zo lang ze daar zo blijven schipperen blijft de VVD een risicofactor in een eventueel kabinet. En doordat JeePee geen enkele poging tot bemiddeling heeft gedaan maar zich met zijn kabinet achter Verdonk schaart, versterkt hij de positie van Ramkoers Rita en ondergraaft hij een eventuele coalitie met de VVD. Daarbij komt dat je Balkenende ook kunt verwijten dat hij met het weigeren van een algemeen pardon een statement heeft gemaakt: geen duimbreed naar links!

De enige redelijk stabiele weg die momenteel open ligt, ligt in serieuze besprekingen met de SP en de PvdA. Balkenende kan dus maar beter ophouden met verongelijkt doen en aan de slag. Tòch?