Tuesday, November 14, 2006

Wouter heeft nooit links willen zijn.

Zou het dan toch nog leuk worden deze campagne nu Bos ophoudt met meel in de mond te praten omdat-ie graag met CDA wil? Of zal hij er alleen maar ongeloofwaardig van worden?
Eindelijk zei Bos het een keer: Balkenende kiest voor welvaart over de ruggen van mensen die kwetsbaar zijn. Hij probeert nu de SP-aanhang binnen te halen met steviger quotes: "Wij laten dit land niet uiteenvallen in een Nederland voor de mensen die het wel redden en de mensen die dat maar moeten afwachten."
Heel goed natuurlijk. Maar hij is al die tijd in de oppositie stil gebleven over hervormingen in de sociale zekerheid - bijstandswet, de arbeidsongeschiktheidsregelingen, vut en prepensioen, de WW en het zorgstelsel. Wouter heeft herhaaldelijk uitgesproken dat de PvdA de middengroepen hard nodig heeft. Zo denkt hij bijvoorbeeld dat middengroepen de regering alleen zullen steunen als misbruik maken van sociale zekerheid die -zo redeneren de middeninkomens- zíj betalen, hard aangepakt wordt. Solidariteit als heilig huisje is allang ondergraven, vindt Wouter. De middengroepen zullen altijd redeneren: wat zal ik ervan meeprofiteren? Daarom heeft hij die hervormingen niet in de weg willen zitten.
Maar dat roept wel de vraag op: waarom is hij dan niet met alternatieven gekomen om die middenklasse meer mee te laten profiteren van sociale zekerheid zonder de lagere inkomens te laten zitten? Met zoveel professoren in huis had de PvdA daar toch iets zinnigs over kunnen zeggen. Dan had, laten we even eerlijk zijn, Femke Halsema meer moed.