Friday, November 10, 2006

Onwennige hofmakerij.

Nu zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat over ruim een maand in Democratische handen zijn, probeert Bush - nog wat onwennig- de hand uit te steken naar het Democratisch gedachtengoed. Dat heeft hij zes jaar niet hoeven doen.

Hij lunchte met Nancy Pelosi, de nieuwe Speaker of the House en ontbijt vandaag met Harry Reid, de Democratische leider in de Senaat. Maar tegelijkertijd maakt hij aanstalten om nog voor Kerst een aantal heikele punten erdoor te jassen, zoals een wet die de National Security Agency (NSA) meer bevoegdheden geeft en de herbenoeming van John Bolton als de US-afgevaardigde bij de VN. Bovendien heeft hij aangegeven in Irak geen nieuwe richtingen in te willen slaan.

Dat er nog veel werk te doen is aan het smeden van een eenheid kon je zien aan hoe Bush en Pelosi hun lunch evalueerden: "It was really lovely," zei Nancy Pelosi na afloop. "We won't agree on every issue," zei Bush "But we do agree that we love America equally." Sterk begin!