Wednesday, October 25, 2006

GroenLinksers doen meer aan yoga, bestwel ofzo.

Te leuk om niet even te noemen. Onderzoekers van de Radboud Universiteit hebben de persoonskenmerken uitgesplitst van de stemmers op de acht partijen, die op dit moment de grootste in de Tweede Kamer zijn. Dan blijkt dat zowel SP'ers als aanhangers van GroenLinks het meest zijn begaan met anderen. GroenLinks-stemmers doen vaker aan yoga dan andere kiezers en houden net als de volgelingen van de CU vaak een dagboek bij. Er staat niet bij of dat ook op internet is.
VVD'ers scoren hoog op narcisme, voelen zich gelukkig en vinden dat ze recht hebben op privileges en een bijzondere behandeling. Dat laatste kenmerk deelt de VVD-er met de LPF-stemmer. LPF-volgelingen zijn relatief oud, verdienen buitengewoon slecht in vergelijking met alle andere kiezers, hebben veel negatieve gevoelens en weinig zelfvertrouwen. Het geluk van de gemiddelde LPF'er hangt sterk af van materieel bezit. Ook heeft hij behoefte aan structuur en duidelijkheid.
Van alle stemmers kunnen die van D66 het best omgaan met onvoorspelbaarheid en open eindes. Het is volgens de onderzoekers niet duidelijk of dat kenmerk te maken heeft met de principes van de partij of met de volharding van de mensen die nu nog op D66 zullen stemmen.