Monday, October 30, 2006

Dure hobby, luchtvervuiling


Het is een dure hobby, CO2 lozen. Iedereen denkt maar dat het gratis is maar dat is het niet. Vandaag komt een rapport uit van Sir Nicolas Stern (de Stern Review geheten) die in opdracht van de Britse regering heeft uitgerekend hoeveel de opwarming van de aarde gaat kosten als we de komende tien jaar niks doen. Dat is 5,5 triljoen euro (5,500.000.000 miljard) . Dat is best veel.
Belangrijkste redenen zijn het smelten van gletsjers en de zeespiegelstijging, en anderzijds verdroging, die éénzesde van de wereldbevolking gaan bedreigen. Er zullen veel klimaatvluchtelingen komen, die opvang nodig hebben (wij zelf zouden wel eens klimaatvluchtelingen kunnen worden, dus het is te hopen dat de andere landen niet teveel Rita Verdonk-achtige types hebben).
Stern schat dat de kosten van het terugbrengen, vóór 2050, van CO2 tot 60 tot 80 procent onder het niveau van 1990, ongeveer 1 procent kost van alle BNP's - het 'bruto wereld product' dus. Doen we dat niet, dan kosten de gevolgen van klimaatverandering 5 tot 20 keer zo hoog. Wat gedaan moet worden, is investeren in duurzame energie -omdat energiecentrales nu bijzonder veel CO2 uitstoten-; en onmiddelijk stoppen van ontbossing. De investeringen kunnen worden opgebracht door milieubelastingen of door het verhandelen van emissierechten. Het VK overweegt nu dus zeer serieus om belasting op milieuvervuiling in te voeren. Zoals bijvoorbeeld voor prijsvechters in de luchtvaart.