Thursday, June 08, 2006

tunneltje


Ohooh, vlak voor het kabinetsbesluit op 30 juni wordt er gauw nog even een goedkopere tunnelvariant van de onnodige weg naar buiten gerold. Cijfers buitelen nu over elkaar heen. Hoe meer hoe beter, dan zaai je verwarring en wordt de zaak niet meer gedegen bekeken. Slimme strateeg zit daar op het Ministerie van V&W.
Tekenen kan nog hoor.