Thursday, May 11, 2006

Suriname

Qua doden en gewonden valt het gelukkig mee in Suriname. totnogtoe zijn drie doden geteld en persoonlijke ongelukken blijven verder achterwege nu. Mensen zijn zelf veelal per boot gevlucht voor het wassende water. Inmiddels heeft de Nederlandse Regering 1 mln euro overgemaakt aan de UN voor noodhulpgoederen, en heeft SHO gironummer 797 geopend ten behoeve van de slachtoffers van de overstromingen in Suriname. Voor wie op de hoogte wil blijven: de website van UN-OCHA, het UN-kantoor voor de coƶrdinatie van noodhulp. Of natuurlijk google-news.