Thursday, February 02, 2006

Vol verwachting....

Het land houdt de adem in. Hoe gaat D66 proberen de zwaai te maken en toch haar gezicht te redden? Nou zo:
"Als de militairen dan toch gaan, hebben zij er recht op dat de politiek als één man achter hen gaat staan"(Dittrich).
Ja liefst al van het begin af aan natuurlijk.