Sunday, February 26, 2006

FC PvdA tegen VVD vooruit: 2 - 1

In het begin was het niet om áán te zien, het debat tussen twee heren in Buitenhof. De ene jij-bak na de andere. Maar Wouter schoot twee keer goed op het doel. De eerste keer was over de noodzaak om OZB te heffen ("als je bezuinigt op wat gemeenten nodig hebben, bijvoorbeeld voor bijzondere bijstand of voor daklozenopvang, dan moet je niet vreemd opkijken als de OZB omhoog gaat"). Verfrissend, om nu eens een politicus belasting te horen verdedigen want dat durft tegenwoordig bijna niemand meer. Bos pleitte voor een inkomensafhankelijke OZB - iets waar Jozias absoluut geen antwoord op had.
En hij haalde 'Rotterdam' goed onderuit. Het veiligheidsbeleid is wel OK - maar sociaal gezien gaat het niet goed: bjistandsuitkeringen waarmee mensen het niet redden, voedselbanken. De jeugdwerkeloosheid, met name onder allochtonen, is hoog en daar doet Verdonk natuurlijk niet aan. Twee keer wees hij erop dat de VVD geen plannen heeft op het gebied van jeugdwerkloosheid. En dat blijft hangen.
Wel is duidelijk dat Wouter de slag om de middeninkomens tegen de VVD verliest. Hij mikt al een tijdje op de middeninkomens, de arme kant van onze samenleving aan de SP latend. Maar de VVD heeft nog steeds een sterk punt op hypotheekrenteaftrek.

Het is duidelijk dat het Rotterdamse model is uitgewerkt. Jozias wint er niet bij als hij wil opscheppen over Rotterdamse successen, want het Rotterdamse model is ook hardvochtig gebleken en straalt weinig warmte uit. Tegelijkertijd: als de VVD teveel Rotterdamse successen claimt, denken de mensen: waarom niet gelijk Pastors kiezen? Want Rotterdam, dat is nog steeds de Leefbaren. Ziedaar het dilemma van Jozias.

Maar het was mooi om Wouter af en toe eens wat inhoudelijker te zien.