Sunday, January 15, 2006

Min twee

Ziezo, de uitslag van de tweede peiling. De vraag was deze keer: Met welk rapportcijfer waardeer je het optreden van D66 met betrekking tot de uitzending van troepen naar Uruzgan, Afghanistan ? Het algemene beeld van de uitslag is duidelijk. Het optreden van D66 wordt niet gewaardeerd. Van de 53 deelnemers stemde de grote meerderheid 1 (14), 2 (9) of 3 (9).

Opvallend was dat vijf mensen een tien gaven. Dat komt onder meer hierdoor: sinds kort kan ik aan mijn tellertje zie dat brave D66-ers digitaal campagne voeren door in opdracht van het campagneteam D66-promotende commentaartjes te publiceren op weblogjes. Tsja, en dan ook al een soortement scheurkalender (de partykit) met D66-antwoorden op veelgestelde vragen op de wc-deur moeten hangen om tenminste iets terug te kunnen bekken op verjaardagsfeestjes ... de 11067 overgebleven D66-leden hebben het maar druk!

Helaas was het vergeefs. We doen hier niet aan gemiddelden. Deden we er trouwens wel aan, dan trok de lezer die "-273" antwoordde, alsnog het gemiddelde naar beneden: naar -2.

OK. Nieuwe peiling. Moeten we naar Afghanistan? Je mag met ja of nee antwoorden, maar ook je eigen antwoord geven. Uitgebreide commentaren gewoon in het commentaarvakje hieronder. Ga je gang!