Tuesday, January 24, 2006

Beleefd

Verdonk nodigde Mohammed Benzakour uit om ambassadeur te worden van de &-campagne: als je maar goed je best doet, het Wilhelmus kent en braaf Nederlands spreekt op straat, kun óók jij een succesvol geïntegreerd allochtoon worden!
Mohammed weigert beleefd.
(Via Eric).