Friday, September 16, 2005

Voor de Bühne

Wat we al dachten dat zou gebeuren, is gebeurd. Minister van Justitie Donner mag blijven zitten. Uiteindelijk eisten ter linkerzijde alleen GroenLinks en de SP het aftreden van de minister.

Structureel probleem
Belangrijke reden voor de oppositie om het aftreden van de minister te eisen was dat zeer bewust het risico is genomen dat een onschuldige zou worden veroordeeld. En willens en wetens zijn gemaakte fouten onder de pet gehouden. Daarom is het niet onwaarschijnlijk dat het hier een structureel probleem betreft. Het aftreden van de minister had wellicht het schokeffect teweeggebracht om die problemen hard aan te pakken.
Wat erger is, is dat de ontwikkeling van de laatste jaren, waarbij waarheidsvinding in een strafzaak langzamerhand ondergeschikt raakt aan het achter slot en grendel krijgen van 'een' verdachte, niet wordt doorbroken. En met het OM is volgens het rapport een griezelig aantal dingen mis: het geheim houden van daderinformatie lukt niet, het omgaan met DNA-materiaal is onvoldoende, men kent behoorlijke tunnelvisie tijdens een onderzoek. En kan zich niet onafhankelijk opstellen van publiek en politiek.
Willen we nu onafhankelijke en eerlijke rechtsspraak of niet?

Niet-aanvalsverdrag
PvdA en D66 wilden niet doorbijten. Van de PvdA vind ik dat onbegrijpelijk. D66 had zich van te voren kritisch getoond - maar dat is bij D66 meestal gewoon voor de bühne.
De Volkskrant suggereert ook nog een niet-aanvalsverdrag tussen CDA en VVD. De VVD weet dat VVD-minister Verdonk het nog erg moeilijk gaat krijgen omdat de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND)onder vuur ligt. De Rekenkamer heeft namelijk een vernietigend rapport over de IND geschreven. Dus, denkt de Volkskrant, spaarde de VVD CDA-minister Donner opdat het CDA straks VVD-minister Verdonk spaart. Verdonk is al bezig met haar verdediging-à-la-Donner: "Tsja, als je met deze baan begint, tref je bepaalde zaken aan."

Aftreden, vindt de Regering-Balkenende, doe je alleen als bewezen wordt dat je als minister willens en wetens, bewust en expres, fouten hebt gemaakt. Tsja, en niemand maakt toch expres fouten?