Wednesday, September 14, 2005

Te gevoelig

Gister op het Journaal werd Donner de vraag gesteld of hij niet af moest treden na de absolute missers van het OM in de zaak-Nienke. Nee hoor, vond hij, want het gebeurde allemaal voor mijn aantreden als minister. En toen, tot mijn verbazing: "Dan moeten alle toekomstige ministers van Justitie ook aftreden."

Huh? Wat een onzin. En dat voor een man die ooit een van de helderst en scherpst formulerende politici was. Het zo vermaledijde Paarse Kabinet kende ooit een minister -Van Thijn- die aftrad om de IRT-affaire. Hij zat net een paar weken dus had er geen z*k mee te maken gehad. Maar hij gíng wel.

In het debat van morgen zal Donner niet vallen. Het Kabinet heeft geen behoefte aan aftredende ministers. "De zaak is te gevoelig om aftreden van Donner te eisen", wordt gezegd. Als de zaak zo gevoelig is en zoveel integriteit vereist, waarom houdt Donner de eer dan niet aan zichzelf?