Saturday, September 24, 2005

If you can't beat them, sue them.


In New Orleans brak gister weer een net gerepareerde dijk. Water dat er net uit was gepompd, overstroomde opnieuw een laaggelegen wijk.

Nu het met Rita lijkt te gaan meevallen, vind ik een berichtje dat een groep advocaten in de VS een aantal oliemaatschappijen heeft aangeklaagd wegens het vernietigen van kustmoerassen rond New Orleans. Die hadden de stad kunnen beschermen tegen de vloedgolven door de orkaan Katrina. Onder andere Shell, Exxon Mobil, Chevron en BP zijn aangeklaagd.
,,Iedereen praat over het falen van de overheid, maar wij achten de tijd rijp te wijzen op degenen die in wezen verantwoordelijk zijn voor de verwoesting'', aldus advocaat Val Exnicios. Volgens de aanklacht is 400.000 hectare moerasgebied aan de kust van Louisiana verdwenen als gevolg van activiteiten van de oliemaatschappijen. Aan het begin van de jaren dertig van de vorige eeuw zou er nog een natuurlijke barrière van 160 kilometer moeras zijn geweest tussen New Orleans en de Golf van Mexico.

Hier zit volgens mij geen idealisme bij hoor. Het is gewoon winstbejag: ze vonden het het proberen waard. Misschien kunnen de verzekeraars zich erbij aansluiten, want die kunnen er niet veel orkanen meer bij hebben. Het wordt een ingewikkeld proces want hoe bewijs je precies de invloed van deze factor, naast die van het slechte dijkonderhoud, en van klimaatverandering in het algemeen? Maar het is een interessante trend: processen wegens milieuschade en daaruit voortkomende persoonlijke schade. Daar moet je voor in de VS zijn.