Monday, April 11, 2005

Hee jongens...

...we hebben weer eens een kamermeerderheid. Wat zullen we er eens mee doen?

Belastingen op arbeid verlagen en op milieuvervuiling verhogen? Investeren in banenplannen voor lageropgeleidden en schoolverlaters? Een generaal pardon? De NS de duimschroeven aanhalen voor wat betreft service en op tijd komen? Investeren in Grote Steden en Integratie? Het Groene Hart beschermen? Een opener cultuurbeleid? Voedselkwaliteit bevorderen? De boel eens lekker knus bij elkaar houden in plaats van tegen mekaar opzetten? Een sociaal beleid gericht op het vergroten van participatie en het zo veel mogelijk volgen van bijscholing en opleiding? Een leven lang leren? Investeren in schone energie? Kwalitatief goede en betaalbare kinderopvang? Een betere Europese Grondwet? Fietsbeleid? De AIVD beter laten functioneren in plaats van de veiligheid van burgers beknotten? Echt innovatiebeleid opzetten? Bonussen van topbestuurders aanpakken? Zorgverlof beter regelen? Een fatsoenlijk progressief belastingtarief instellen? Overschakelen naar biologische landbouw meer ondersteunen? Schiphol eens aan zijn geluids- en milieunormen houden? Werkers in de zorg meer zeggenschap geven over hun eigen werk? de economie eens niet het dal in praten?

Jottem!