Friday, March 11, 2005

Bolton

Bush heeft John Bolton voorgesteld als nieuwe VS-ambassadeur bij de VN. Dat hij een niet zo subtiele, rabiate UN-hater is, is de afgelopen dagen al uitgebreid uit de doeken gedaan. Een aantal van zijn weinig subtiele uitspraken zijn de revue gepasseerd:
"Er bestaat niet zoiets als de VN. Er bestaat alleen een internationale gemeenschap, die enkel kan worden geleid door de enige overgebleven supermacht, de VS."
"Als het gebouw van het VN-secretariaat tien verdiepingen (van de 78, BP) zou verliezen, zou dat niets uitmaken." (Relativerende opmerking: dat zei-die vast vóór 9/11, denken jullie niet? BP)
Toen de VN de oorlog in Irak niet wilde steunen vond Bolton dat : "weer een reden waarom het VN-systeem niet moet worden gefinancierd."
Over internationaal recht: "Het is een grote fout om internationaal recht serieus te nemen, ook al lijkt dat op korte termijn wel in ons voordeel. Op de langere termijn is het doel van degenen die internationaal recht nastreven namelijk om de VS aan banden te leggen."

Sommigen mensen zien er wel een voordeel in dat Bush een complete madman wil benoemen bij de VN. Veel regeringen, schrijft de Nation "willen wel kruipen voor Washington, maar Bolton zal het moeilijk maken om dat met enige gratie te doen". Dat is cynisch. Anderen denken dat Bolton in ieder geval de UN-hervormingen flink zal aanjagen en hopen dat dat eindelijk de Conservatieven zo ver zal brengen om de VN te steunen.

Hij is namelijk wel degelijk een voorstander van de VN en van multilaterale diplomatie, zegt-ie. "Van een VN onder Amerikaans leiderschap."