Tuesday, October 12, 2004

Gaat niet goed!

Nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek al het voornemen van het Kabinet om het prepensioen af te schaffen, heeft gekraakt, hebben nu ook de pensioenfondsen, banken, verzekeraars, sociale partners en externe deskundigen het Kabinetsplan Verlofsparen afgeschoten. Onpraktisch, onrijp, schiet zijn doel volstrekt voorbij. Het duidelijkst was chef-econoom van de Rabobank Wim Boonstra, die aankondigde dat de bank de klanten zal adviseren de regeling niet te gebruiken; sterker, dat de bank in het kader van de wettelijke zorgplicht verplicht was de klant tegen dit ondeugdelijk product te waarschuwen. De regeling zal, aldus deskundigen, alleen gebruikt worden door welgestelde oudere mannen, in plaats van vrouwen die aan het werk willen blijven. Dat laatste kabinetsvoornemen, vrouwen aan het werk houden, is zowiezo ten dode opgeschreven met de verhoging van de kinderopvangprijzen die het kabinet heeft doorgevoerd.

De Tilburgse professor economie Lans Bovenberg , tevens prominent CDA-ideoloog, die eerder dit jaar nog in elke krant furore maakte door te verkondigen dat het het CDA en gezinsdenken en moderne sociale zekerheid kon kombineren in een regeling die helemaal op de toekomst was gericht, staat volstrekt alleen tussen zijn vakgenoten. Logisch, want hoe zeer het CDA ook wil verkondigen dat gezinsdenken de toekomst heeft, demografische ontwikkelingen wijzen de andere kant uit. Bovendien wordt de regeling uitgevoerd als een verkapte bezuinigingsregeling: prepensioen afschaffen en een levensloopregelingetje ervoor in de plaats. Het is tot een speeltje verworden dat zelfs als speeltje nog falikant mislukt.
Broddelwerk, dat is het. Maar ik denk dat de VVD daar wel tevreden mee is.