Tuesday, September 28, 2004

zei-die (2)

Wie vraagt om vertrouwen, weet dat hij niet wordt vertrouwd. Daar helpt geen troonrede aan, hoe vaak je daar ook het woord vertrouwen ook in opneemt.

Femke Halsema tijdes de Algemene Beschouwingen.