Thursday, August 05, 2004

veertigurige werkweek

Van Bieslog (want ik ben te jong om het te hebben meegemaakt):

"Werken op zaterdag

Als de werkweek weer veertig uur gaat duren, is de stap naar achtenveertig uur zo gezet.
Verplicht werken op zaterdag tot twaalf uur komt in zicht.
Of die zaterdagse uren zullen bijdragen tot ‘een extra economische groei’, is zeer de vraag. Van oudsher werd er op de kantoren en bedrijven in het zicht van het weekend met de pet naar gegooid.
Ook op school werd die zaterdagochtend nooit serieus genomen.
We kregen voorlezen, spreekbeurten en tekenen."

Onder het mom van slechtdraaiende economie en globalisering maken veel bedrijven gebruik van het moment om de werkweek te verlengen van 36 naar 40 uur. Zonder extra salaris uiteraard. Met andere woorden: hier wordt ons een salariskorting van tien procent door de strot geduwd! "Maar," dreigen de bedrijven, "anders verplaatsen we onze productie naar derde wereld landen".

Hm. Zijn ze dat dan nog niet aan het doen dan? Of gaan ze dat anders over drie jaar ofzo niet toch doen?

Uit onderzoek blijkt dat belastingvoordelen of salarissen niet van doorslaggevend belang zijn voor de vraag of -met name high-brow- bedrijven zich in een bepaalde plaats vestigen. Veel belangrijker is het sociale en culturele klimaat. Want de vraag voor veel bedrijven is: voelen mijn werknemers zich hier thuis? Zitten hier andere bedrijven zoals ik, zodat ik van kennis en ervaring kan profiteren? Kan ik makkelijk aan nieuwe hoogopgeleidde werknemers komen en kan ik hier kennis delen en innnovatieve producten ontwikkelen?
Er wordt, met andere woorden, een offer gevraagd waarvan lang niet zeker is of het daadwerkelijk de doorslag gaat geven. Waarschijnlijk niet. Intussen wordt niet geinvesteerd in datgene dat in de toekomst wel zeker cruciaal gaat worden: het kennis- en innovatieklimaat.

Als ik die vier uur kan gebruiken voor een opleiding of studie naar keuze, of een andere manier om de kennispositie van mijn ministerie te verbeteren, komt u dan maar. Graag zelfs. Eerlijk gezegd is dat namelijk toch al wat ik op mijn vrije zaterdag aan het doen ben....

In plaats van voorlezen, spreekbeurten en tekenen.