Wednesday, July 28, 2004

Verhalen uit het Vooronder - 2

Waar komt die titel nu vandaan? vroeg laatst iemand. Dat het met het schip van staat te maken heeft, dat was haar wel duidelijk. Het komt uit een oratie waarin egsproken werd over ambtenaren als "zwoegers uit het vooronder van het Schip van Staat". Dat leek ons wel een mooie beeldspraak.