Sunday, June 13, 2004

LinksLiberaal 3

Wat is er aan de hand?

Een paar maanden terug was ik bij een NRC-nieuwscollege waarin Dick Pels, Paul Cliteur en Femke Halsema het woord voerden. Ook daar zette Femke GroenLinks neer als een links-liberale partij. Maar ze zette ook uiteen wat ze daarmee bedoelde. Ik pak mijn aantekeningen er even bij:

Waar rechts de nadruk legt op economische liberalisering, legt GroenLinks de nadruk op het tegengaan van onvrije economische verhoudingen. Dat is een taak van de overheid. Daarnaast moet zij kwetsbare waarden beschermen. In navolging van (volgens mij) Isaiah Berlin omderscheidt ze een positief en negatief vrijheidsbeginsel. Het negatief vrijheidsbeginsel komt neer op: mensen zo veel mogelijk met rust laten. Het positieve op: de vrijheid van mensen mogelijk maken. Dat laatste komt al dicht in de buurt van sociaal-democratie natuurlijk. Nu is het opvallend dat rechts momenteel hard is op culturele waarden (hoofddoekjes, integratie enzovoort), en zacht op economische waarden. Wat Halsema betreft, doet GroenLinks het precies andersom. Dat betekent uitsluitingsmechanismen corrigeren; en eigen verantwoordelijkheid stimuleren. Niet de 'Eichvrantwoorkeid' van Balkenende, die niets anders is dan verkapte onverschilligheid ("zoek het zelf maar uit" en "regel het zelf maar op de commerciele markt"); maar eigen verantwoordelijkheid in het kader van machtsdeling en democratische invloed, als burgerschap dus.

Binnenkort publiceert Femke Halsema in De Helling, het blad van het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks, een essay waarin ze haar visie uiteen zet. Ben benieuwd! Maar zo eenzijdig als Ten Hooven en Brand het neerzetten, is het dus niet.